Ingrid Groenewegen

Ingrid GroenewegenMijn naam is Ingrid Groenewegen en ik ben de drijvende kracht achter Abingro.

Voor Abingro bied ik Advies en Begeleiding in het Sociaal Domein, met als specialisme het jeugdbeleid.
Een ruime ervaring in uitvoerende organisaties combineer ik met een flinke portie politieke ervaring. Van daaruit kan ik een zinvolle bijdrage leveren aan bijvoorbeeld beleid, belangenbehartiging, advisering en coaching.

Vertrekkend vanuit verschillende perspectieven ben ik een bruggenbouwer die tot werkbare oplossingen komt .

Bij voorkeur schrijf ik beleid niet van achter het bureau, maar breng ik beleid samen met belanghebbenden tot stand. Hiermee co-creëer je kwaliteit en leg je de basis voor een vruchtbare samenwerkingsrelatie.

Door mijn jarenlange ervaring in het gemeentebestuur en in de jeugdzorg heb ik de perspectieven van gemeente, zorgaanbieders en cliënten van binnen uit leren kennen. En ik kan u vertellen: het is onzin, dat gemeenten alleen sturen op financiën en dat zorgaanbieders alleen maar bang zijn om hun positie te verliezen. Ik ontmoet bij alle partijen een drive om jeugdigen en hun gezinnen die dat echt nodig hebben, goed en snel passende hulp te bieden. Ik ontmoet ook het besef dat het anders moet, dichter bij de mensen, met meer aandacht voor preventie en vroeg-signalering. Ik ontmoet mensen, die de bereidheid hebben om een ongewis en onzeker avontuur aan te gaan, met een enorme bezuinigingsdoelstelling. Dat kan door op respectvolle wijze met elkaar de schouders eronder te zetten en dat is waar ik voor sta.

Ik ben gespecialiseerd in complexe problematiek. Al in 1995 werkte ik bij de Universitaire Thuisbegeleidingsdienst Leuven al in multiproblemgezinnen met een werkwijze, gebaseerd op het uitgangspunt van “één gezin, één plan, één regisseur”.
Samen met de gezinnen maakten we daar de hulpverleningsplannen en samen met de gezinnen stelden we de prioriteiten. Tijdens een “rondetafelgesprek” maakten we met gezin en hulpverleners samenwerkingsafspraken. Het leidde tot meer motivatie bij de gezinnen en tot een reductie van het aantal betrokken hulpverleners.

Met een peuterspeelzaal werkte ik met alle leidsters gezamenlijk het pedagogisch beleidsplan uit. We schreven niet op hoe het moest, maar hoe de leidsters het deden.
Dat leidde tot een heel zinvolle uitwisseling over ieders werkwijze. Na vele genoeglijke uurtjes hadden we het beleid op papier en belangrijke verbeteringen in de werkwijze afgesproken.

Als gemeenteraadslid heb ik de politiek-bestuurlijke kant goed leren kennen. Ik ben onder andere intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van een gemeentelijke toekomstvisie en van het burgerparticipatiebeleid.

Kijk ook op mijn LinkedIn pagina.

 

Advies en dienstverlening in het Sociale Domein