Jeugd en gezin

Jeugd en gezin button 175x175Advies
De  transformatie van de jeugdzorg is een kans om de jeugdzorg transparant en dicht bij het gezin te organiseren, optimaal gebruik makend van de eigen kracht van de jeugd, hun opvoeders en de omgeving.

Gemeenten staan voor de uitdaging om dit binnen een strak bestuurlijk en financieel kader vorm te geven. Daar zijn innovaties voor nodig. Daar is lef voor nodig. Voorkomen moet worden dat de bureaucratie wordt gereorganiseerd. Een slagvaardige lokale overheid, die de cliënt centraal stelt, daar zijn gezinnen en overheid bij gebaat.

Het systeem dient bovendien optimaal te voorzien in (collectieve) preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium.

De overgang van de jeugdzorg staat niet op zich maar moet worden bezien in samenhang met de invoering van het passend onderwijs en de participatiewet en de veranderingen in de AWBZ / WMO. Een gezin, één plan, één regisseur. Dat vraagt om goed georganiseerde, goed samenwerkende zorgaanbieders en gemeenten.

Abingro ondersteunt opdrachtgevers bij de transformatie van het gehele sociale domein.

Begeleiding
Abingro heeft ervaring met gezinnen in achterstands- en armoede situaties en weet de vaak onvermoede talenten van ouders (m/v) en hun omgeving aan te boren en samen tot oplossingen te komen. Hiermee krijgen ze de regie over hun leven weer terug.

Thema’s kunnen breed zijn: opvoeding op orde, financiën op orde, huisvesting op orde, opleiding volgen, werk vinden. Abingro heeft ervaring in integraal werken in complexe gezinssituaties.

Ook kan Abingro begeleiding bieden in het gezin aan bijvoorbeeld kinderen met een stoornis in het autistische spectrum of ADHD.

 

Advies en dienstverlening in het Sociale Domein