Logo-Abingro.jpg

Abingro wil bijdragen aan een samenleving waarin ook kwetsbare groepen een volwaardige plaats in kunnen nemen, een “civil society” waarin mensen naar vermogen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar nemen.

Abingro is sterk in de ontwikkeling van beleid dat vanuit verschillende perspectieven “rond” gedacht is. Door vanaf het begin bij ontwikkeling van beleid aandacht te hebben voor het perspectief van gebruikers, gemeente en zorgaanbieders ontstaat niet alleen doordacht beleid, maar ook een stevig gezamenlijk fundament, waarop in de uitvoeringsfase voortgebouwd kan worden. Ook in de implementatie draagt Abingro graag haar steentje bij.

De transities in het sociale domein zijn een gouden kans voor overheid, zorginstellingen en cliëntenorganisaties om de zorg efficiënter en dichter bij de mensen te organiseren. Het is ook een uitdaging met een grote bezuinigingsopgave. En intussen moet het “gewone” werk ook nog door.

Abingro adviseert aan overheids- en zorginstellingen en cliëntenorganisaties, door coachen van professionals en door jeugdigen en gezinnen te begeleiden die een extra steun in de rug nodig hebben.

Abingro heeft haar wortels in de zorg voor jeugd en gezin. Vanuit jarenlange ervaring met complexe gezinsproblematiek, opvoedingsondersteuning en de lokale overheid is Abingro in staat om met u te werken aan praktische maatwerkoplossingen.